TAMBAH DEPENDEN
   
  Gunakan pilihan ini untuk menambah dependen/anak ke portal anda.
  ARAHAN : Sila masukkan butir-butir dengan TEPAT di bawah:
  Portal Pilihan : Singnature-1 Malaysia 1 Card
    Premium-1 Malaysia Card
    SAP SAP-1 Malaysia 1 Card
    SPM
  Nombor Siri:
  Kod Pengaktifan:
Include the '-'
  Login ID Ibubapa:
  Kata Laluan Ibubapa:
  Nama Anak:
  Umur:
  Tahap Sekolah:
  Aliran: Sastera    Sains   
(Hanya untuk pelajar tingkatan 4 dan 5.)
  Nama Sekolah
  Login ID Anak:
  Kata laluan Anak:
  Pengesahan Kata Laluan Anak:
 
 
Muat turun Buku Panduan (PDF format)
  Adobe Reader diperlukan untuk membaca dan mencetak buku panduan ini.